projecten

SONY DSC

Album ‘Stim fan Stilte’ en single-cd ´Ús dream‘

Opnames voor het uitbrengen van het album en single-cd, waarbij samengewerkt wordt met muzikanten met diverse culturele achtergrond (gitarist, cellist, vrouwenkoor AZC).

20506953_1940869889527345_3375967303541039050_o

Vrouwenkoor ‘de Dromenvangers’

Interculturele ontmoetingen tot stand brengen door Nederlandse vrouwen en vrouwelijke statushouders uit Balk en omgeving en de vrouwen die (tijdelijk) verblijven op het AZC van Balk samen te brengen in een vrouwenkoor. Door samen te zingen en het zingend delen van ervaringen en gevoelens, ontstaat verbinding. Kunst wordt daarbij ingezet als middel om deze ontmoetingen te bewerkstelligen. In het geval van het vrouwenkoor is dat het maken van muziek.

‘Muziek is een taal die iedereen verstaat’