over ons

[accordion_father][accordion_son size=”20px bold” borderwidth2=”1px 1px 1px 1px” title=”Wie zijn wij ?” bgclr=”#0000af” clr=”#ffffff”]

Het bestuur van de Stichting het Friese lied van de ziel, statutair opgericht op 9 juni 2017, wordt gevormd door:

  • dhr. J.G.E. Wilms, voorzitter
  • mw. L.J. Maathuis, secretaris / penningmeester
  • dhr. J.J. van Beusichem, bestuurslid

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophand onder nummer 68940602 / RSIN 857657616

De stichting is gezeteld in de gemeente De Fryske Marren.

Postadres:
stichting het Friese lied van de ziel
secretariaat
Jachtlustweg 41
8563 AC Wijckel (Fryslân)

 

 

 [/accordion_son][accordion_son titlemargin=”5px” size=”20px bold” borderwidth2=”1px 1px 1px 1px” title=”Missie en Visie” clr=”#ffffff” bgclr=”#0000af”]

 Het stimuleren, initiëren en organiseren van producties/projecten met als doel de promotie van Friestalige muziek. Dit ook in relatie tot andere culturen.

Sjoukje van der Land heeft  het initiatief genomen voor het oprichten van de Stichting. Als afgestudeerd stembevrijder heeft zij een droom: ‘Mensen zingen samen met hart en ziel. Zingend komen wezenlijke ontmoetingen tussen mensen tot stand. Daarbij is ruimte voor ieders talent en uniciteit’.

 [/accordion_son][accordion_son titlemargin=”5px” size=”20px bold” borderwidth2=”1px 1px 1px 1px” title=”Activiteiten” clr=”#ffffff” bgclr=”#0000af”]

De Stichting Het Friese lied van de ziel heeft twee muziekprojecten onder haar hoede:

1. Het Project Album ‘Stim fan Stilte’ en singel-cd ‘Us dream’
2. Het AZC vrouwenkoor ‘de Dromenvangers’

 [/accordion_son][/accordion_father]

Bestuur

Oprichtster en bestuursleden van de stichting

Oprichtster Sjoukje van der Land  met bestuursleden dhr. J. Wilms en mw. L. Maathuis

(van links naar rechts)