‘Verbonden door muziek’

De Stichting Het Friese lied van de ziel wil muziekprojecten stimuleren,
waarin het zingen van het lied van de ziel in het Fries centraal staat.
Zingen is hierbij het middel om verbinding tussen mensen met diverse
culturele achtergronden tot stand te brengen.

Onze Sponsors …

waar wij trots op zijn!

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. We zijn er voor iedereen die bij wil dragen aan de sociale verbinding in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk.

nieuwe link
Rabobank Sneek-Zuidwestfriesland

Actief in uw omgeving, samen met onze leden en klanten. Dat is de Rabobank. Hier vindt u praktische informatie over onze dienstverlening en maakt u kennis met onze lokale initiatieven.

Douwe Kalma Stifting

It doel fan de Douwe Kalma Stifting is de befoardering fan it Fryske kulturele libben yn it Frysk. De stifting besiket om ta dat doel te slagjen troch it jaan fan finansjele stipe oan aktiviteiten, publikaasjes en projekten.

Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer 

Onze stichting stelt gelden beschikbaar voor liefdadige-, culturele-, sociale- of andere doeleinden, uitsluitend besteedbaar in de regio van de voormalige gemeenten Gaasterlân-Sleat en Nijefurd.

Notariskantoor mr A.J. Nicolai

Notariskantoor mr A.J. Nicolai is een laagdrempelig en kwalitatief hoogwaardig notariskantoor in het mooie Balk, in het hart van Gaasterland. De kleinschaligheid en de korte lijnen van onze organisatie bieden u optimale service en bereikbaarheid.

Stifting Fuuns Fwar It Frysk

It doel fan de stifting is it befoarderjen fan it mûnling en skriftlik gebrûk fan it Frysk.

Stichting Haring & Hummus

Stichting Haring & Hummus heeft als doel om bij te dragen aan duurzame verandering en verbetering in onderlinge sociale verbondenheid tussen mensen.

P.W. Janssen’s Friesche Stichting

De Stichting stelt zich in hoofdzaak ten doel de bevordering der culturele volksontwikkeling. Naast doelen op het gebied van de volksontwikkeling kunnen belangrijke projecten op het gebied van maatschappelijk en sociaal welzijn, cultuur en restauraties en behoud van monumentaal erfgoed in aanmerking komen voor subsidie. De Stichting subsidieert projecten in Amsterdam en Friesland.

Stichting Kerk en wereld

De Protestantse Kerk in Nederland is deel van de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen. Een vindplaats van geloof, hoop en liefde.

nieuwe link